Pembe Fikirler

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı KVKK

www.pembefikirler.com

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
 • kurallarına uygun bir şekilde pembefikirler.com yönetimi tarafından aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

www.pembefikirler.com faaliyetleri;

Bakım, güzelleşmek ve sağlıklı gözükmek adına en çok uğraş verilen eylemdir. Bakım yapmak her ne kadar bazen sıkıcı gelse bile, yaptığımız zaman güzel sonuçlarını gördükçe biraz daha heyecanlandırır bizleri. Sitemiz de bakım adına geniş bir içeriğe sahip olan bir sitedir. Baktığımız zaman birçok bakım yöntemini ele almaktadır. Gerek saç bakımı olsun gerek ise de cilt bakımı olsun en çok işlenen konulardan olmaktadır. Her zaman için kuaföre gidilmesi gerektiği tabusunu yıkan ve çoğu bakımın evde de uygulanabileceğini anlatan çeşitli makaleler bulunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca, ip, log, isim soyisim, selfie ile kimlik fotoğrafı, email, t.c kimlik no, telefon numarası gibi kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, www.pembefikirler.com faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere ( www.pembefikirler.com yönetimi, kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk şirketleri ve/veya kişilerine ) aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, www.pembefikirler.com yönetimi tarafından hukuki sebeplere dayanarak www.pembefikirler.com’in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili www.pembefikirler.com  yönetimine www.pembefikirler.com/iletisim Kanalı  ile başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

www.pembefikirler.com

Yönetimi Adına